Personuppgifter

Denna personuppgiftspolicy gäller personuppgifter som samlas in via hemsidan naturalmagnesium.shop som ägs och drivs av företaget Akvantum AB. I denna policy beskriver vi hur och varför vi hanterar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har enligt gällande personuppgiftslagstiftning i Sverige (GDPR).

Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Om inget annat uttryckligen anges är det Akvantum AB, Orgnr: 556847-4695 med postadress Box 155, SE- 123 23 Farsta som ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter.

Om du har frågor gällande denna policy eller övriga dataskyddsfrågor är du välkommen att kontakta oss.

Vad utgör en personuppgift?
En personuppgift är all sådan information som direkt, eller indirekt, kan hänföras till en fysisk levande person. Till exempel personnummer och e-postadresser. Även krypterade uppgifter kan utgöra personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

Vad innebär hantering av personuppgifter?
Det mesta man kan tänkas göra med en personuppgift som att till exempel samla in den, lagra den, ändra den eller radera den.

När samlar vi in personuppgifter?
a) Vi samlar in och hanterar personuppgifter som du lämnar till oss i samband med att du tex besöker någon av våra webbsajter, kontaktar oss, anmäler dig för att få våra elektroniska nyhetsutskick, köper en viss produkt eller tjänst eller använder våra digitala kanaler.

b) Vi samlar också in och hanterar personuppgifter som rör din användning av våra webbsajter, tex vilka sidor du besöker och hur länge du stannar. Vi använder oss bland annat av Google Analytics och andra verktyg för att registrera sådan information. Sådan information omfattar tex vilket operativsystem du använder, webbläsarversion, IP-address, cookies och (andra) unika identifieringsfiler.

Vad har vi för syfte med att behandla personuppgifter?

 • Administrera och tillhandahålla våra varor och tjänster.
 • Hantera kundtjänstärenden och andra förfrågningar.
 • Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av.
 • Förbättra våra varor och tjänster genom tex kundundersökningar.

Vilken laglig grund har vi för att behandla personuppgifter?

 • Det är nödvändigt att vi hanterar personuppgifter för att kunna fullfölja vår del av ett avtal med dig, tex för att kunna ta betalt för, och leverera, en vara eller tjänst du har köpt.
 • Det är nödvändigt att vi hanterar personuppgifter för att kunna fullfölja vissa rättsliga förpliktelser som till exempel bokföringsskyldighet.
 • Det är nödvändigt att vi hanterar personuppgifter då vi har ett berättigat intresse för detta, till exempel för att kunna besvara förfrågningar om varor och tjänster eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt. 
 • Personuppgiftshanteringen kan också vara tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

Hur länge sparar vi personuppgifterna?
Dina personuppgifter hanteras endast så länge som är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja våra skyldigheter med anledning av ett avtal vi kan ha med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag, eller för att bevaka våra rättsliga intressen, till exempel om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de samlats in för.

Detaljerad sammanställning av vår personuppgiftshantering

1. När du anmäler dig till våra elektroniska utskick (tex nyhetsbrev)

De personuppgifter vi samlar in och hanterar är förnamn, e-postadress och IP-nummer.

Syftet med detta är att kunna skicka ut nyhetsbrevet till dig med information och marknadsföring om produkter som vi tror du har intresse av. Den lagliga grunden för denna hantering är att du gett ditt samtycke till den.

Dessa personuppgifter sparas så länge du aktivt tar emot nyhetsbrevet. Om eller när du begär att utskicken ska upphöra (avprenumeration) sparas uppgifterna i 1 år för att undvika att du av misstag får utskick ändå. Därefter raderas de.

Om din e-postadress upphör att gälla, eller om nyhetsbreven av annan anledning inte kan levereras till din inbox, raderas uppgifterna efter tre misslyckade utskicksförsök.

Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, till exempel för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES.

2. När du beställer en vara i vår webbshop

De personuppgifter vi samlar in och hanterar är namn, adress, e-postadress, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, sök- och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, IP-adress samt din eventuella kommunikation med oss via vår kundtjänst, e-post, vår chattfunktion, telefon eller sociala medier.

Syftet med detta är att kunna hantera din beställning via vår webbshop, ta betalt, leverera, informera om leveransstatus och eventuella problem med leveransen, hantera eventuella returer, reklamationer, garantiärenden och klagomål, samt svara på eventuella förfrågningar från dig.

Den lagliga grunden för denna personuppgiftshantering är att vi måste kunna fullfölja vårt avtal.

Vi använder dina personuppgifter för att identifiera dig (som kund) och för att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp via vår webbsajt.

Den lagliga grunden för denna personuppgiftshantering är rättslig förpliktelse.

Dina personuppgifter sparas aldrig längre än vad som är tillåtet enligt gällande lagstiftning. För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt sparar vi uppgifterna i tre år från ditt senaste köp.

För marknadsföring och kundtjänstkontakt som baseras på en intresseavvägning sparar vi uppgifterna i ett år från ditt senaste köp.

För bokföring sparar vi uppgifterna i sju år plus innevarande år enligt gällande lagstiftning.

För samtliga rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.

Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller betalningslösningar, leverans av dina produkter, marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES.

Den lagliga grunden för denna personuppgiftshantering är berättigat intresse.

3. När du skapar ett konto i vår webbshop

Det är helt frivilligt att registrera ett konto i vår webbshop. Det är inte ett krav för att beställa varor från oss. Vi erbjuder dig den möjligheten enbart för att underlätta för dig vid framtida köp och för att du ska ha enkel tillgång till din orderhistorik och vissa andra funktioner som tex önskelista, favoriter etc.

De personuppgifter vi samlar in och hanterar är samma som när du lägger en beställning, dvs namn, adress, e-postadress, mobilnummer, köphistorik, kundsegment, produktval, sök- och användarbeteende på vår webbplats, kundnummer, ordernummer, IP-adress samt din eventuella kommunikation med oss via vår kundtjänst, e-post, vår chattfunktion, telefon eller sociala medier.

Syftet med detta är att ge dig tillgång till din orderhistorik, att ge dig möjligheten att själv ändra eller radera dina uppgifter, att kunna använda vissa funktioner i webbshopen, att kunna rikta personliga erbjudanden till dig samt kommunicera med dig vid frågor och synpunkter etc.

För dessa ändamål utvärderar och analyserar vi dina personuppgifter. Detta innebär att det förekommer så kallad profilering. Resultatet av profileringen är att vissa kontoinnehavare får vissa erbjudanden och andra kontoinnehavare får andra erbjudanden.

Den lagliga grunden för denna personuppgiftshantering är berättigat intresse (och att du genom att frivilligt skapa ett konto ger oss samtycke till att behandla dessa personuppgifter).

Uppgifterna sparas så länge du är aktiv. Du kan radera dina uppgifter när du vill. Uppgifter relaterade till dina beställningar kommer att sparas så länge som lagligen krävs, se ovan.

Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller marknadsföringsrelaterade tjänster åt oss, t.ex. för att hantera och kommunicera utskick och erbjudanden och genomföra kundanalyser, samt IT-relaterade tjänster, t.ex. lagring och underhåll. Tjänsteföretagen får bara behandla dina personuppgifter i enlighet med våra instruktioner och får inte användas för deras egna syften.

Mottagarna av dina personuppgifter finns inom EU/EES.

När delar vi dina personuppgifter i övrigt?
Vi kan komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.

Laglig grund för denna personuppgiftshantering: rättslig förpliktelse.

Inga automatiserade beslut fattas om dina personuppgifter.

Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat.

Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter på den rättsliga grunden samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig personuppgiftshantering

Du har rätt att motsätta dig personuppgiftshantering som vi utför med stöd av berättigat intresse.

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av personuppgiftshantering

Du kan även ha rätt att begära att hanteringen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att hanteringen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid hanteringen begränsats.

Dataportabilitet

I det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format (rätt till dataportabilitet). Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Särskilt om cookies

Vi använder cookies och liknande spårningstekniker (”cookies”) på naturalmagnesium.shop för att du ska kunna använda vår webbsajt på ett bra och funktionellt sätt.

Vad är cookies?

En sk ”cookie” är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet. Vi använder oss av olika cookies:

 • Sessionscookies är en tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.
 • Varaktiga cookies är cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut.
 • Förstapartscookies är satta av webbplatsen som du besöker.
 • Tredjepartscookies är cookies satta av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser (exempelvis Google Analytics).
 • Liknande tekniker är tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

Användning av Google Analytics

Som en del av vår marknadsföring analyserar vi data kring användandet av naturalmagnesium.shop och aktivitet på våra sidor i sociala medier. Med hjälp av Google Analytics analyserar vi tex beteende för att kunna skapa mer relevanta annonser och erbjudanden, samt för utveckling av våra produkter och tjänster. Vidare hjälper Google Analytics till för att utvärdera användandet av naturalmagnesium.shop för tjänster i anslutning till webbplatsaktiviteter och internetanvändande.

Varför använder vi cookies?

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder dig. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster. Vi använder cookies för att spara funktionella inställningar som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies som möjliggör för oss att rikta relevant marknadsföring till dig.

Möjlighet att styra användning av cookies

Din webbläsare på din dator eller annan enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, endast acceptera förstapartscookies eller radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster möjligen inte fungerar om du blockerar eller raderar cookies.

Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att hantera dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss via e-post hello@naturalmagnesium.shop.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt klagomål på kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet. I Sverige är detta för närvarande Integritetsskyddsmyndigheten .

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Akvantum AB
Box 155
SE-123 23 FARSTA
hello@naturalmagnesium.shop

Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss enklast och snabbast via e-post enligt ovan.

Ändringar i denna policy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår personuppgiftspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål) kommer detta att kommuniceras till dig.

Denna text uppdaterades:

22 juli, 2022